0

Jaderné reaktory IV. generace využívající roztavené soli

Jaderné reaktory využívající roztavené fluoridové soli jsou velmi zajímavým navrhovaným typem reaktorů IV. generace. Mohly by přispět k velmi efektivnímu využití a transmutaci vyhořelého jaderného paliva z klasických reaktorů. Tím by se dosáhlo velmi výrazného snížení množství a nebezpečnosti radioaktivního odpadu z jaderné energetiky.

Příští týden budou mít obhajoby naši dva diplomanti. O práci Jitky Vrzalové, která zkoumá pravděpodobnosti různých reakcí neutronů pomocí jejich monoenergetických zdrojů v našem ústavu v Řeži a laboratoři TSL Uppsala, jsem už na Oslovi psal. V dnešním příspěvku bych se chtěl zaměřit na téma, kterému se ve své diplomce věnoval Martin Suchopár. Týkalo se výzkumů spojených s jedním z typů reaktorů IV. generace. Jedná se o reaktor, který využívá k chlazení i jako nosiče rozpuštěného paliva roztavené soli. Přehled základních cílů, které si klade vývoj reaktorů IV. generace, přehled jejich typů a základní vlastnosti už byly na Oslovi shrnuty. Nyní si tak podrobněji popíšeme jeden z plánované šestice typů reaktorů této nové generace. Nejdříve se však podíváme na vlastnosti solí, které se mají využívat. Hlavně z hlediska jejich výhodnosti právě pro tuto oblast použití.

Vlastnosti příslušných solí
V případech, kdy se plánuje využití solí jako rozpouštědla pro palivo, jde výhradně o fluoridy. Jestliže budeme mít reaktor, který bude roztavené soli používat jako chladivo u reaktoru s pevným palivem, lze místo fluoridů využít i chloridy nebo dusičnany. Ve všech případech jde o směs různých solí. Při využívání fluoridů mohou být složkami těchto solných směsí fluorid lithný (LiF), fluorid berylnatý (BeF2), fluorid sodný (NaF), fluorid draselný (KF) nebo fluorid rubidný (RbF). V případě jejich použití ve směsi s rozpuštěným palivem je složkou i vhodný fluorid thoria, uranu či transuranů. V případě využití chloridů se může jednat o chlorid lithný (LiCl), chlorid sodný (NaCl), chlorid draselný (KCl), či chlorid hořečnatý (MgCl2).

Celý článok nájdete na tu

Facebook0Twitter0Google+0

admin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *